W swojej ofercie mamy ponad 100 produktów z grup ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie, z czego najważniejsze to:

Ubezpieczenia dla firm:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risk)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i zagranicznym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i zagranicznym
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenia finansowe
 • Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Grupowe ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym
 • Grupowe ubezpieczenia wypadkowe
Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych:
 • Ubezpieczenia budynków i mienia ruchomego
 • Ubezpieczenia mieszkań
 • Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, Zielona Karta, Assistance)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenia rolne
 • NNW indywidualne
 • Ubezpieczenia turystyczne dla osób wyjeżdżających za granicę
 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenia terminowe na życie
 • Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym

Wyżej wymienione produkty możemy sprzedawać w kilkunastu firmach ubezpieczeniowych, z którymi współpracujemy.

Naszym zadaniem jest stworzenie najkorzystniejszej oferty w celu zaspokojenia potrzeb klienta, następnie przedstawienie jej i sfinalizowanie oraz rzetelny i terminowy serwis informacyjny. Ale to nie wszystko. Najważniejsze jest bezpieczeństwo i spokój ludzi, którzy nam zaufali. To oni tworzą wizerunek naszej firmy. Zależy nam by byli zadowoleni z naszych usług.

„ZAWSZE DBAMY O INTERESY KLIENTÓW”